Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wariometr

Zasada działania pomiaru noszenia

Noszenie czyli prędkość pionowa pod względem matematycznym jest pierwszą pochodną wysokości. Ponieważ wymagana rozdzielczość pomiaru noszenia wynosi 5cm/s a pomiar wysokości jest realizowany z rozdzielczością 1m nie można w sposób obliczeniowy wyznaczyć noszenia na podstawie pomiarów wysokości zachowując wymaganą rozdzielczość.
Z tego względu pomiar noszenia zrealizowany jest przez układ sprzętowy zbudowany na wzmacniaczach operacyjnych. Detekcja noszenia jest wykonywana przez klasyczny układ różniczkujący składającego się ze wzmacniacza i elementów R i C. Układ generuje sygnał o napięciu określonym wzorem:

Uwy = -RC dUwe/dt

Następnie sygnał jest wzmacniany i trafia do przetwornika A/D gdzie jest zamieniany na wartość liczbową. Dalsza obróbka sygnału wykonywana jest programowo we wnętrzu kontrolera.

schemat blokowy wariometru