Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wariometr

Zmienna EA_CLIMB_AVRG

Zmienna określa podstawę czasu z jakiej generowana jest wartość noszenia. Fizycznie określa ona rozmiar filtru dolnoprzepustowego o regulowanej podstawie czasu. Im większa jest podstawa czasu i z tym większego okresu czasu uśredniany jest sygnał.

Zmienna wykorzystuje 3 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x03000008.
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
STEP_CNT MIN_VAL wolny CLIMB_AVRG


CLIMB_AVRGIndeks podstawy czasu filtra donoprzepustowego
MIN_VAL - minimalna indeks wybierana w menu konfiguracji on-line.
STEP_CNT - liczba indeksów między jakimi można wybierać w menu konfiguracji on-line.