Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wariometr

Zmienna EA_CLIMB_FACTR

Zmienna służy do regulacji czułości wariometru. Sprzętowo wariometr ma dużo większą czułość niż jest to wymagane do celów modelarskich. Dodatkowo przy zbyt dużym wzmocnieniu szum generowany przez czujnik zaczyna być na tyle silny, że zakłóca właściwy sygnał noszenia.
Mierzona wartość noszenia jest dzielona przez zmienną EA_CLIMB_FACTR i taka wartość jest zwracana przez urządzenie. Zwiększając zmienną zwiększa się dzielnik sygnału i urządzenie ma mniejsza czułość. Zmniejszając zmienną, zwiększa się czułość wariometru.

Zmienna wykorzystuje 3 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x1301000A.
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
STEP_CNT MIN_VAL wolny CLIMB_FACTOR


CLIMB_FACTOR wartość współczynnika noszenia. Zalecany zakres wartości: 6..20
MIN_VAL - minimalna wartość wybierana w menu konfiguracji on-line.
STEP_CNT - liczba wartości między jakimi można wybierać w menu konfiguracji on-line.