Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wariometr

Zmienna EA_CLIMB_OFST

Zmienna służy do sprowadzenia sygnału wariometru do poziomu zera dla zerowego noszenia. Jej wartość dobiera się na podstawie pomiarów statystycznych w taki sposób by odjęta od sygnału dała wynik równy zeru.

Zmienna wykorzystuje 2 bajty.
Nie posiada wartości domyślnej. Zakres wartości nie może przekraczać -32767..32767 (0x8001..0x7FFF).
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny wolny CLIMB_OFST_H CLIMB_OFST_L