Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wariometr

Zmienne EA_DN_IS_ZONE i EA_UP_IS_ZONE

Zmienne określają górną i dolną strefę nieczułości wariometru, czyli obszar wskazań wartości noszenia, w którym nie jest generowany akustyczny sygnał vario.

Zmienna wykorzystuje 3 bajty.
Domyślna wartość górnej strefy nieczułości wynosi 0x14000004 a dolnej strefy wynosi 0x14000020.
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
STEP_CNT MIN_VAL wolny IS_ZONE

IS_ZONE - wartość strefy nieczułości, dla której wariometr milczy.
MIN_VAL - minimalna wartość wybierana w menu konfiguracji on-line.
STEP_CNT - liczba wartości między jakimi można wybierać w menu konfiguracji on-line.