Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Bloki funkcjonalne Wariometr

Zmienna EA_VARIO_RCk

Zmienna przechowuje wartości fizycznyh elementów członu różniczkującego takch jak rezystor w obwodzie sprzężenia zwrotnego, kondensator na wejściu członu, oraz wzmocnenie drugiego wzmacniacza w szeregu za członem. Wartości te potrzebne są do wyliczenia szacunkowej wartości noszenia wyświetlanej w programie.

Zmienna wykorzystuje 3 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x0012217C
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny k C R


R - 10 * wartość rezystancji w megaomach
C - 10 * wartość pojemności w mikrofaradach
k - 10 * wartość wzmocnienia