Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne

Wariometr

Wariometr jest modułem SkyAssistanta odpowiedzialnym za pomiar prędkości pionowej modelu (opadanie lub wznoszenie) nazywanej dalej noszeniem, oraz za generowanie sygnału akustycznego nazywanego dalej sygnałem vario, informującego pilota o wielkości i znaku prędkości pionowej. Noszenie dodatnie jest to wznoszenie się modelu i jest sygnalizowane przerywanym sygnałem akustycznym o częstotliwości przerw i dźwięku proporcjonalnej do wartości noszenia. Im szybciej model się wznosi tym wyższy dźwięk i tym krótsze przerwy w sygnale.
Noszenie ujemne jest to opadanie modelu i jest sygnalizowane ciągłym dźwiękiem o częstotliwości proporcjonalnej do wartości noszenia. Im szybciej model opada tym dźwięk jest niższy.

Wariometr ma regulowaną czułość, czyli przelicznik określający jaka wartość sygnału noszenia ma spowodować zmianę dźwięku o jeden ton. Do tego służy zmienna konfiguracyjna EA_CLIMB_FACTR.

Wariometr posiada możliwość regulacji podstawy czasu, czyli okresu z jakiego uśredniane są wskazania noszenia. Im większa podstawa czasu, tym wolniej wariometr reaguje na zmiany noszenia, generując jednocześnie bardziej stabilny sygnał vario. Do regulacji podstawy czasu służy zmienna EA_CLIMB_AVRG.

Wariometr ma regulowaną strefę nieczułości, czyli przedział wskazań w okolicy zera, w którym nie jest generowany akustyczny sygnał vario. Służy to głównie temu aby nie dezorientować pilota sygnałem w czasie gdy nie dzieje się nic wymagającego jego reakcji. Strefa nieczułości powinna być tak dobrana aby niepotrzebnie nie sygnalizować ujemnego noszenia w trakcie normalnego lotu z naturalnym dla danego modelu opadaniem. Z tego względu strefa nieczułości jest osobno ustawiana dla noszenia dodatniego i ujemnego. Strefy nieczułości definiuje się za pomocą dwu zmiennych konfiguracyjnych EA_UP_IS_ZONE i EA_DN_IS_ZONE określających górną i dolną strefę.
Wartość dolnej strefy nieczułości najlepiej określić na podstawie analizy zarejestrowanego lotu ze swobodnym opadaniem w warunkach atermicznych.

pomiar swobodnego opadania

Na wykresie lotu zaznaczamy kursorami interesujący fragment lotu. Program wylicza średnia wartość opadania w tym przedziale. Na taką, lub nieco większą wartość należy ustawić dolną strefę nieczułości. Dzięki temu w czasie szybowania w normalnych warunkach będziemy mieli zachowaną ciszę.

W czasie inicjalizacji sprzętu wykonywane jest automatyczne zerowanie wskazania wariometru. W zmiennej EA_CLIMB_OFST zapamiętywana jest wartość noszenia zarejestrowana w czasie wykonywania pomiarów statystycznych sygnału. Taka wartość traktowana jest jako noszenie zerowe . W czasie lotu jest ona odejmowana od zmierzonej wartości noszenia.

Ponieważ wraz z upływem czasu i zmianą warunków zewnętrznych wskazania wariometru mogą się nieznacznie zmieniać. Aby temu zapobiec, wariometr został wyposażony w automatykę zerowania noszenia. Algorytm ten wykrywa sytuacje gdy wario leży spokojnie na ziemi, wylicza wtedy błąd wskazania noszenia i drobnymi krokami kompensuje odchyłkę aż do całkowitego wyzerowania.