Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Woltomierz

Zmienna EA_ALARM_VOLT

Zmienna przechowuje wartość napięcia, poniżej którego sygnalizowany jest alarm niskiego napięcia.
Zmienna wykorzystuje 2 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 420
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny wolny ALVOLT_H ALVOLT_L


ALVOLT_H:ALVOLT_L - wartość napięcia *100. Przykładowo dla napięcia 3,52V wartość wynosi 352.