Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne

Woltomierz

Woltomierz służy do pomiaru napięcia w instalacji elektrycznej modelu latającego. Jego zadaniem jest monitoring napięcia baterii zasilającej i sygnalizacja stanów sygnalizujących wyładowanie akumulatorów zasilających model.
Zmierzone napięcie jest prezentowane w postaci liczby o rozdzielczości 0,01V co pozwala na obserwację spadków napięcia spowodowanych pracującymi serwomechanizmami.

W bieżącej wersji firmware jest możliwość definiowana alarmu niskiego napięcia, przy jakim będzie generowany akustyczny sygnał alarmowy. Wartość napięcia alarmowego przechowywana jest w zmiennej EA_ALARM_VOLT