Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne

Nadajnik radiowy

Urządzenie zawiera nadajnik radiowy FM wyposażony w syntezę częstotliwości, mogący pracować w paśmie częstotliwości 400-500MHz. W tym zakresie mieszczą się pasma:
 • PMR (446,00625 - 446,09375 MHz) posiadające 8 kanałów,
 • LPD (433,075 - 434,775 MHz) posiadające 69 kanałów,
 • FRS1 (462,5625 - 462,7125 MHz) posiadające 7 kanałów,
 • FRS2 (467,5625 - 467,7125 MHz) posiadające 7 kanałów,

  UWAGA! Poszczególne pasma radiowe można wykorzystywać na terytorium następujących krajów:
  Pasmo Kraje
  PMR Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.
  LPD Austria, Holandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Włochy (kanały 1-20)
  FRS USA


  Nadajnik posiada moc wyjściową 10 dBm (10 mW).
  Odbiór sygnału nadawanego przez urządzenie jest możliwy za pomocą dowolnego transceivera LPD lub PMR.

  Wybór kanału w jakim pracuje urządzenie wykonuje się za pomocą przełącznika DIP.
  Przełącznik DIP
  Pierwsze 5 przełączników służy do kodowania numeru kanału. Aby odczytać numer kanału należy liczbę binarną odczytaną z pozycji przełącznika należy:
 • dla zakresu LPD powiększyć o 1 i pomnożyć przez 2.
 • dla zakresu PMR tylko powiększyć o 1.

 • Przełącznik 1 2 3 4 5 6
  Liczba 1 2 4 8 16 32

  Przykładowo dla domyślnego położenia pokazanego na ekranie liczba binarna wynosi 1+2 = 3 co odpowiada kanałowi (3+1)*2 = 8. Wariometr umożliwia wybór wyłącznie parzystych numerów kanału.

  Przełącznik nr 6 odpowiada za wybór pasma Tutaj znajduje się pełna lista kanałów .