Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wariometr

Nieciągłość sygnału w zerze noszenia

W sytuacji gdy górna i dolna strefa nieczułości są ustawione na zero, wario będzie cały czas sygnalizowało akustycznie bieżącą wartość noszenia. Generator dźwięku pracuje liniowo, więc różnica barwy tonu między sąsiednimi wartościami jest niewielka.
W sytuacji gdy wartość sygnału wario oscyluje w okolicach zera, trudno jest rozróżnić przerywany sygnał opadania od normalnie przerywanego sygnału noszenia. Aby wyeliminować ten problem wprowadzono mechanizm nieciągłości sygnału, polegający na tym, że sygnały akustyczne prezentujące noszenie i duszenie są dodatkowo odsunięte od siebie o definiowalną przez użytkownika liczbę dźwięków.
wykres nieciągłości sygnału wario

Dzięki temu podczas przejścia sygnału przez zero następuje skokowa zmiana barwy tonu dodatkowo ułatwiająca rozróżnienie sygnału noszenia od duszenia.
Wartość nieciągłości powinna wynosić tyle aby pilot bez trudu mógł rozróżnić sygnał noszenia i duszenia po samej barwie tonu. Wartość ta może być ustawiana w oknie konfiguracji wariometru za pomocą suwaka Nieciągłość sygnału w zerze noszenia. Wartość nieciągłości jest przechowywana w zmiennej EA_VSIG_DISC.

Zbyt duża wartość powoduje zmniejszanie się dynamiki sygnalizacji, przez to że część gamy dźwięków nie jest wykorzystywana.