Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne

Widok

Pasek narzędzi - polecenie przełącza widoczność paska narzędzi.

Pasek statusu - polecenie przełącza widoczność paska statusu.

Czytaj pomiary - polecenie powoduje odczytanie pojedynczego zestawu wyników pomiarów. Jest również dostępne z poziomu głównego okna aplikacji.

Panel pomiarów - polecenie przełącza widoczność panelu z bieżącymi wynikami pomiarów.