Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant

Procedury

W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzenia należy wykonać kilka czynności umożliwiających przeprowadzenie poprawnej kalibracji mechanizmów pomiarowych. Czynności te nazwano procedurami. W obecnej wersji oprogramowania można wyróżnić następujące procedury:
Inicjalizacja sprzętu
Konfiguracja off-line
Kalibracja wskazań temperatury
Aktualizacja firmware