Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne

Menu Konfiguracja

W menu konfiguracja znajdują się następujące polecenia:

Ustaw czas - polecenie ustawia w wariometrze czas systemowy komputera.

Aktualizuj firmware... - otwiera okno automatycznej aktualizacji firmware.

Wybierz język i jednostki... - otwiera okno wyboru wersji językowej programu, umożliwia wybór jednostek (metryczne lub calowe), oraz pozwala na zmianę œcieżki do pliku z napisami w bieżącym języku.

Importuj konfigurację z wariometru... - polecenie odczytuje konfigurację (zawartość zmiennych konfiguracyjnych) z wariometru i zapisuje do pliku. Można w ten sposób utrwalić wypracowaną konfigurację.

Eksportuj konfigurację do wariometru... - polecenie zapisuje do wariometru zawartość zmiennych konfiguracyjnych odczytanych z pliku.

Importuj def. kanałów z nadajnika... - polecenie odczytuje z wariometru definicje kanałów radiowych nadajnika przypisane do poszczególnych pozycji przełącznika DIP.

Eksportuj def. kanałów do nadajnika... - polecenie zapisuje do wariometru definicje kanałów radiowych nadajnika przypisane do poszczególnych pozycji przełącznika DIP.

Importuj def. wartości DIP... - polecenie odczytuje z wariometru definicje pozwalające na identyfikację poszczególnych pozycji przełącznika DIP.

Eksportuj def. wartości DIP... - polecenie zapisuje do wariometru definicje pozwalające na identyfikację poszczególnych pozycji przełącznika DIP.

Przywróć nastawy domyślne - polecenie powoduje szybkie zresetowanie wszystkich zmiennych konfiguracyjnych do bezpiecznych wartości fabrycznych. Użyj tego polecenia gdy w wyniku nieprzemyślanej konfiguracji straciłeś panowanie nad urządzeniem, lub w inny sposób przestało pracować poprawnie a nie ma zapisanej poprawnej konfiguracji.

Edytuj zmienne w EEPROM... - polecenie otwiera okno dialogowe służące do odczytu i edycji zmiennych konfiguracyjnych. Edycja zmiennych nie jest zalecaną metodą konfiguracji dla początkujących użytkowników.

Zmień na tryb Zaawansowany lub Zmień na tryb Podstawowy - polecenie przełącza między dwoma trybami pracy. W trybie podstawowym dostępne są tylko najcześciej używane polecenia.

Wariometr... otwiera okno konfiguracji wariometru.

Nadajnik radiowy... otwiera okno konfiguracji nadajnika radiowego

Logger... otwiera okno konfiguracji loggera.

Wymowa komunikatów... otwiera okno konfiguracji wymowy komunikatów

Zdarzenia PPM... otwiera okno konfiguracji zdarzeń uruchamianych za pomocš kanału PPM

Alarmy... otwiera okno konfiguracji alamów niskiego napięcia i błędu PPM

Obróbka logu... - otwiera okno konfiguracji obróbki danych z loggera.

Profil temperatury... - otwiera okno konfiguracji profilu temperaturowego.

Sygnalizacja odchyłki wysokości... - otwiera okno definicji trybu pracy SkyAssistanta polegającego na sygnalizacji odchyłki od zadanej wysokości.